Handelsbetingelser

Bestilling og afbestilling

Aftaler om forplejning (herunder catering) er undtaget fra de almindelige regler om fortrydelsesret ved
fjernsalg, jf. Lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

Meddelelse om afbestilling skal ske via mail til kontakt@madhytten.dk og skal bekræftes før den er
gældende.

Ændring i kuvertantallet kan ske indtil 7 dage før levering. Ændringer i nedadgående retning kan dog
aldrig være større end at det samlede antal kuverter altid er minimum 25.

Ændringer i kuvertantal kan kun ske via mail til kontakt@madhytten.dk

Ved betaling hæves beløbet på kundens betalingskort inden for to hverdage.

Levering

Skulle der opstå forsinkelser under leveringen grundet udefrakommende faktorer, vil vi altid informere
kunden om dette.
Forgæves kørsel efter termokasser
Hvis vi må køre forgæves efter afhentning af termokasser vil du blive kontaktet med henblik på aftale
om nyt afhentningsforsøg. Vi beregner et tillæg på 200 kr. for hvert forgæves afhentningsforsøg.

Reklamationsret

Reklamation skal ske inden rimelig tid ved skriftlig henvendelse til Madhytten. Er du ikke tilfreds med
Madhyttens behandling af din reklamation kan du klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme,
Vordroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til
Center for Klageløsning via  www.forbrug.dk .

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her
–  http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse
kontakt@madhytten.dk

Persondatapolitik

På hjemmesiden anvendes såkaldte cookies for at gøre besøget for dig så nemt som muligt. Du har
mulighed for at slette cookies fra din computer.

Derudover anvendes log-statistik der giver Madhytten oplysninger om hvor mange besøgende
hjemmesiden har samt hvilke sider de besøger.

For at indgå aftaler med Madhytten gennem hjemmesiden skal du lade dig registre med følgende
oplysninger: Navn, adresse, telefonnr., e-mail adresse samt i visse tilfælde leveringsadresse,  Cvr.nr . og
EAN-nummer. Der registreres aldrig personfølsomme oplysninger.

Registreringen sker for at gøre det muligt for Madhytten at levere din buffet. Oplysningerne registreres
hos Madhytten og opbevares i 5 år, jf. krav i bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Madhytten har adgang til de oplysninger der registreres via hjemmesiden. Dataansvarlig er Madhytten
Aps.

Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret. Oplysningerne videregives ikke til
tredjemand.

Du har som kunde hos Madhytten altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i
hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder følger af Persondataloven.

Henvendelse vedr. registrering af dine personlige oplysninger bedes rettet til Madhytten